/
/
Cung cấp các chương trình Free cho nhóm của bạn
FREE e-book
  • Các sản phẩm BO
  • Các sản phẩm FX 
  • Các cách đào tạo Offline Online 
  • Các công thức tìm kiếm khách hàng
  • Các công thức zoom lệnh 
  • Các tư duy tìm kiếm kháchhàng
Đăng ký và chúng tôi sẽ liên lạc 
Với các mô hình giao dịch tốt nhất ....
Hợp tác IB
Cơ hội đại lý
[[null]]
[[null]]
Xây dựng cơ chế IB cùng chúng tôi
Nhận Hoa hồng cao nhất
Các khóa đào tạo tìm kiếm khách hàng đông nhất 
Tìm kiếm khách hàng tài khoản lớn nhất ...
Các chương trình hợp tác tuyệt nhất ...
Đào tạo IB forex 
1. Tìm kiếm khách hàng 
2. Đào tạo quản lý tài khoản 
3. Đào tạo quản lý quỹ 
4. Cách vận hành Team 
5. Các phương phap marketing No Phone sale 
Đào tạo Tìm kiếm IB BO
1. Các phương pháp zoom lệnh
2. Vận hành nhóm lệnh 
3. Tổ chức nhóm chiến thắng
4. Các mô hình giá để thành công 
5. Quản trị vốn quản trị nhóm 
6. Hoa hồng và đầu tư
Đăng ký để đàm phán các cơ hội IB FX BO cùng chúng tôi ... Các cách giao dịch và cách setup đội nhóm 
/